Ústavní soud bude rozhodovat o právu na eutanázii


Praha, 2.5.2024, Spolek pro uzákonění eutanázie
Tisková zpráva


Spolek pro uzákonění eutanázie podporuje pana Petra B. ve jeho legitimní snaze dosáhnout pro sebe (případně pro všechny) práva na asistovaný odchod ze života. Toto právo dali zákonodárci občanům konstitučních monarchií Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Španělsko. V Rakousku a Německu soudy uložily politikům přijetí zákonů, které odbornou asistenci na konci života umožní. Francouzský prezident uložil vládě, aby připravila obdobný zákon. Slovinská vláda připravuje referendum o eutanázii.

Spolek pro uzákonění eutanázie poskytl právníkovi žadatele odbornou pomoc (rozsudky z Německa, Rakouska, Kanady) a plně podporuje odvahu navrhovatele, který se soudí již od roku 2018.

Cílem spolku je přijetí zákona o eutanázii, např. již od roku 2020 připraveného návrhu zákona o paliativní péči, rozhodování na konci života a eutanázii, který podepsalo více než 20 poslanců z hnutí ANO a Pirátů, např. dnešní ministři Ivan Bartoš a Jan Lipavský. Opatrnou podporu naznačil předseda Starostů Vít Rakušan. Jednoznačnou podporu vyjádřil opakovaně prezident republiky.

 

Příloha ZDE ke stažení: ODŮVODNĚNÍ

Je v rozporu s lidskou důstojností, je-li jednotlivec svévolně zbavován svobody, degradován na někoho, jehož svobodu a autonomii není nutné brát vážně.

Stěžovatel je přesvědčen, že právo na svobodné rozhodnutí o ukončení života, právo dobrovolně důstojně zamřít, a to případně i za asistence třetí osoby, vyplývá i z práva na lidskou důstojnost, resp. z hodnot důstojnosti a svobody dle čl. 1 a čl. 10 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Německý Spolkový ústavní soud 20.2.2020 dospěl k závěru, že součástí práva na lidskou důstojnost je i právo svobodně rozhodnout o své smrti, a to včetně možnosti rozhodnout se zemřít za pomoci třetích osob.  Lidská důstojnost je nedotknutelná a musí být respektována a chráněna veškerou státní mocí. 

=========================


Tisková zpráva 13.2.2024

Spolek pro uzákonění eutanazie děkuje odvážnému žadateli, že se pokusil soudně domoci svého práva na důstojný konec utrpení. Ukázalo se, že nejen politici, ale i soudci jsou bezcitní.
Soudy rozhodly ve prospěch práva na eutanazii, vyzvaly politiky k řešení této otázky přijetím zákona v Kanadě (2016), Rakousku (zákon od 2021), Německu (v parlamentu leží dva návrhy zákona).

"Právo každého z nás rozhodovat o sobě je nadřazeno státu," uvedl předseda spolku pro eutanazii, právník Milan Hamerský.

Soudce Fiala: „Život a zdraví jsou považovány za tak významné hodnoty, že i když se týkají konkrétního člověka, převažuje společenský zájem na ochraně těchto statků před právem jedince o těchto statcích svobodně rozhodovat.“

https://www.novinky.cz/…500